Inlägg publicerade under kategorin VHV - Vad, Hur, Varför

Av Ann - 17 mars 2014 00:00


Vad är indirekt tygel? 

Inom den akademiska ridkonsten och inom bruksridning där man rider enhändigt så används tyglarna huvudsakligen till att föra hästens skuldror. Det är då inte tygelns kontakt med bettet som det handlar om utan hjälpgivningen består av tygelns vikt mot halsen.  Hästens innerbog går undan och skuldrorna leds utåt med hjälp av innertygelns tryck, man ramar in hästen och svänger inåt med hjälp av yttertygeln.


Hur?

Hjälpen för den indirekta tygeln lärs in och utförs med tyglarna eller med en rem runt hästens hals. Eller så kan man placera spöet i positionen för respektive tygel om man arbetar från marken. Hjälpgivningen lärs in tidigt, redan i halten då man bland annat lär hästen att föra vikten mellan sina båda framben. I rörelse på böjt spår används den indirekta innertygeln för att förklara bogens placering eller föra skuldrorna utanför spåret, t.ex som vid en sluta. Den indirekta yttertygelns funktion blir att rama in och föra hästen skuldror inåt i volten som t.ex. vid en öppna. Detta förklaras i såväl  groundwork som i longering och uppsuttet. Spöets position används som förstärkning ifall hästen inte svarar på tygelns tryck. Att tänka på är vikten av att vara konsekvent i sin hjälpgivning. Har man väl förklarat den indirekta tygeln för hästen gäller denna oavsett om man rider AR, hopptränar eller kanske rider ut i skogen :)


Varför?

Den akademiska ridkonsten baseras på den historiska dressyr som lärdes ut till militärer och vid ridakademier fram till och med 1700-talet. Så långt i tiden var man fortfarande beroende av enhändigt förbara hästar som snabbt kunde samla sig och utföra olika manövrar om man som kavallerist skulle överleva i stridens närkamper. Dagens dressyr har däremot sitt ursprung i militärridningen på 1800-talet som var mer tvåhändig. 1800-talets krigstekniker innebar att det inte fanns resurser att utbilda militärer i ridkonst. Man var mer beroende av att trupperna var stora och kunde färdas långa sträckor i ett visst tempo än av att kavalleristerna var så pass utbildade att de kunde samla och manövrera sina hästar på en hand. Jag antar att detta är den historiska förklaringen till varför den indirekta tygeln i stort sett har försvunnit som hjälpgivning  i modern dressyr. Har man som mål att kunna föra sin häst enhändigt i en sund och lösgjord form så bör man dock vara medveten om vikten av att lära in den indirekta tygeln i tidigt skede. Själv är jag övertygad om att den indirekta tygeln har mycket att tillföra även den moderna dressyren, men det är ju vad jag tycker ;)Hugo har från början haft en vana att skjuta ut och lägga mycket tyngd på sin innerbog vilket också medfört att han har haft svårt att få fram sin innerhöft och placera sitt inre bakben. I longeringen placerar Johanna här spöet i position för den indirekta innertygeln. Hugo går då undan med innerbogen, utsidan förlängs och han formar sig  efter voltspåret  

 


#ridkonst  #dressyr

ANNONS
Av Ann - 10 januari 2014 00:00

Vad är öppna?

I öppna (eng. "shoulder-in") som är en av skolorna går hästen böjd inåt och med framdelen innanför bakdelens spår (så som om hästen ska "öppna" en volt). Hästens höfter är parallella med spåret medan bogarna är vinklade inåt från färdriktningen. Skolan innebär att inner bakben tränas att trampa in mot tyngdpunkten, att det sker en sänkning av innerhöften och en rotation i hästens bröstkorg så att hästen blir fri i sin ytterbog. "This exercise is the most difficult and the most useful of all those which must be used to supple the horse"  (citat Guérinière).


Hur?

I den akademiska ridningen för vi framdelen med hjälp av den indirekta yttertygeln innanför bakdelens spår, tyngdpunkten förskjuts något inåt, sitsen ber hästen sänka sin innerhöft, trampa in under tyngdpunkten med inner bakben och låta insidan av bröstkorgen rotera nedåt. På så vis lättar tyngden på ytter skuldra, hästen blir friare i sin ytterbog och det blir ett lyft i ytter framben som rör sig i linje med färdriktningen. Öppnan kan utföras i alla gångarter och lärs som så mycket annat med fördel in från marken innan den utförs uppsuttet.


Varför?

Öppnan anses inom klassisk ridkonst vara en viktig nyckel till hästens smidighet och balans. Guérinière är berömd för att ha kommit på öppnarörelsen på rakt spår som han menar "is the alpha and omega of all exercises" . Han anser rörelsen vara väldigt betydelsefull inte minst i samband med hästars rehabilitering.


 Ett par textstycken om öppnan ur Guérinières  "A treatise upon horsemanship"

 

#ridkonst #dressyr


 

ANNONS
Av Ann - 17 augusti 2013 07:51

Vad är longering?

Longering kan se ut på många vis. Inom den akademiska ridkonsten är det en metod att "rida från marken" där bland annat hjälpgivningen kan förfinas och där vi kan kommunicera med vårt kroppsspråk. En stor fördel är naturligtvis att man från marken kan se hästen och dess rörelsemönster. Det allra viktigaste syftet med longeringen är dock att vi lär hästen balansera sig själv på ett böjt spår.


Hur?

- Longerlina, kapson och långt spö

- Vi arbetar i första hand med formgivningen i framåt - nedåt, ställning/böjning och att hästen ska trampa in med  

  inner bakben mot tyngdpunkten så att inner framben avlastas.

- Vid nya övningar börjar vi oftast på kort lina nära hästen då vi har större möjlighet att påverka hästen

- När hästen har förstått hjälpgivningen och så länge den kan bibehålla sin balans och formgivning  så kan vi

  ge längre lina


Varför?

Ingen häst i fritt tillstånd rör sig naturligt i små cirklar och risken för att framför allt inner framben ska bli överbelastat är väldigt stor om hästen rör sig i en felaktig form på böjt spår. Som utbildare måste vi lära hästen att röra sig i en sund form som ger så lite förslitningar som möjligt. Detta kräver att hästen lär sig gå i egen balans på böjt spår och att bakbenen utbildas till att avlasta framdelen.


Ett par bilder från gårdagens pass. Junior och Eva ska lära sig longering och måste först hitta Juniors formgivning. Han har svårt att få in sin höger bog och att ta fram höger bakben/höft. Eva hjälper honom genom att förklara böjningen

 


Junior har fått in bogen och börjar förstå böjningen. Eva går nära, nu mer i longeringsposition och med kort lina. Bra jobbat! :)


    

#ridkonst    

Av Ann - 23 juni 2013 07:30

Vad innebär en halvhalt?

- Hästen "väntar in" ryttaren i olika grad genom att stanna upp i rörelsen framåt

- Bakbenen träder längre fram in under tyngdpunkten(=samling) och ryggen rundas

- Hästen blir uppmärksam på ryttarens hjälper

- Vid sänkt bakdel ändras kotpelarens vinkel hos hästen så att skuldrorna avlastas och bröstryggen lyfts

- Skolhalt är en speciell form av "halvhalt i halten" där alla vinklar i bakdelen aktiveras så att kruppan sänks


Hur?

För att kunna utföra en korrekt halvalt måste hästen ha förstått vad samling innebär och att följa ryttarens tyngdpunkt. Tygeln används då enbart som informationskälla.


Varför?

Syftet med en s.k halvhalt är att optimera kommunikation och balans, t.ex inför övergång till annan gångart eller rörelse. Vid sänkning av kruppan avlastas också framdelen, belastningen på frambenen minskar, bogfriheten ökar och hästen kan lättare utföra rörelsen. 

Monsieur de Nestier, beridare vid hovet i Versailles, i skolhalt på el Florido (1753)

#ridkonst
Av Ann - 7 juni 2013 06:45

Vad innebär en korrekt ställning hos hästen?

- Avslappning i nacken

- Hästens skalle roterar inåt så att ganaschen placeras under inner atlasvinge

- Kotpelaren i nacken roterar så att inner atlasvinge blir jämnhög eller lägre än yttersidans

- Underkäken läggs i ytterspår

- Ganaschfrihet bibehålls


Hur?

Inom AR förklarar vi oftast ställning för hästen från marken och med kapson. Kapsonen påverkar överkäken och hjälper hästen till en korrekt rotation av skallen när vi använder inner tygel. Att tänka på är att tränsbett av olika slag däremot har svårt att förklara ställning då bettet ligger i hästens underkäke. Leder ryttaren med inner tygel inåt måste man i dessa fall vara medveten om att man kommunicerar till hästen att förflytta underkäken åt samma håll, vilket ju är precis tvärtemot vad som önskas. Däremot kan eventuellt ett ledande tygeltag med yttertygeln få tränsbettet att styra underkäken utåt.


Varför?

En korrekt utförd ställning leder efterhand som hästen utvecklas till möjlig böjning och samling. Detta genom att rotationen i nacken successivt fortplantar sig genom hela kotpelaren till dess att hästens innerhöft förs fram och kruppan kan börja sänkas.  Att lära hästen en korrekt ställning från början är därför otroligt viktigt då dess effekter i kotpelaren ligger till grund för hela hästens utveckling då det gäller mjukhet, formgivning och förmåga till bärighet


 

#ridkonst


  

 

 

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se